Політика конфіденційності

Зв'язатися з нами

Політика конфіденційності

Цей документ є пропозицією Товариства з обмеженною відповідальністю “СОФТДЕН”, що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1000721020000046893 від 31.08.2021 р., надалі за текстом – «Власник», укласти договір конфіденційності на визначених у цьому документі умовах із будь-якою особою, що здійснила вхід на сайт https://soft-den.com/ , далі за текстом – «Користувач».

Цей документ має правовий статус оферти на умовах договору приєднання.

Перед тим, як користуватися Сайтом, ми просимо Вас уважно ознайомитися з цим документом щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Власникові під час користування Сайтом, та виразити свою повну згоду з умовами цього документу, що відбувається шляхом подальшого користування Сайтом, у тому числі надання Вами своїх даних у відповідних розділах Сайту.

Користувач не має права використовувати Сайт, якщо він не згоден з умовами цього документу або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати договори даного виду.

Користувач здійснюючи будь-які дії в рамках Сайту, та/або, використовуючи будь-яку частину Сайту, надає свою однозначну згоду з умовами цього документу та надає Власникові право обробляти персональні дані Користувача на умовах цього документу. Якщо Користувач не погоджується з політикою конфіденційності – Користувач повинен залишити цей Сайт.

1.Визначення термінів

У даній політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

 • «Сайт» – відкритий для вільного візуального ознайомлення із будь-якою особою, публічно доступний вебсайт, що належить Власникові, розташований в мережі Інтернет за адресою https://soft-den.com/, разом зі всіма сторінками, субдоменами та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується відображення інформації.
 • «Власник» –товариство з обмеженною відповідальністю “СОФТДЕН”, що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1000721020000046893 від 31.08.2021 р., який проводить обслуговування Сайту та якому належать права на Сайт.
 • «Користувач» – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сервіси Сайту.
 • «Персональні дані» – це відомості чи сукупність відомостей про Користувача, котрий ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований. Користувачу може бути запропоновано ввести персональні дані на Сайті з метою встановлення зворотного зв’язку.
 • «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, а також знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова для дотримання Власником або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди користувача або наявності іншої законної підстави.

2. Предмет політики конфіденційності

Справжня політика конфіденційності встановлює зобов'язання Власника щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Власникові під час користування Сайтом.

До персональних даних, які дозволені до обробки в межах цієї політики конфіденційності належать:

 • прізвище, ім'я, по-батькові;
 • адреса електронної пошти (e-mail);
 • номер телефону.

Система Сайту захищає інформацію, яка автоматично передається в процесі його використання Користувачем:

 • IP адреса;
 • інформація про браузер;
 • час доступу;
 • адреса використовуваної сторінки;
 • адреса попередньої сторінки.

У свою чергу Користувач Сайту не має права поширювати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з Сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу Власника. Скопійована інформація повинна містити активне гіперпосилання на Сайт. Копіювання інформації з Сайту може бути здійснено у некомерційних цілях для розміщення на сторінках Користувача, у блогах, соціальних мережах, тощо.

Користувач визнає, що в разі його нехтування безпекою і захистом його персональних даних, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до даних Користувача. Власник не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

3. Цілі збору

Персональні дані Користувача Власник збирає і може використовувати в таких цілях:

 • надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;
 • встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи надіслання повідомлень, запитів, що стосуються використання сервісів Сайту, обробки запитів і заявок від Користувача;
 • визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;
 • надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту;
 • надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Власника або від імені партнерів Власника.

4. Способи і терміни обробки

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України. При втраті або розголошення персональних даних Власник інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних. Власник спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

Технічний персонал, який здійснює розробку і підтримку Сайту, вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5. Права користувачів, як суб'єктів персональних даних

Права суб'єктів персональних даних відповідно до законодавства України:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким надаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при надані згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
6. Обов’язки Власника

Власник зобов’язаний:

 • використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 3 цієї політики конфіденційності;
 • забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача;
 • вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай застосовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;
 • здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних.

7. Зміна політики конфіденційності

Користувач, користуючись Сайтом, прийняв умови цього документу, враховує та згоден з тим, що дана політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються на цій сторінці Сайту. У окремих випадках Власник залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних програм.

8. Додаткові умови

Власник не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цього документу, інструкцій про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

У разі, якщо будь-яке положення цього документу, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту початку використання ним Сайту, і діє до тих пір, поки на Сайті зберігається будь-яка інформація про Користувача, в тому числі, персональні дані.

Термін і територія дії цього документу, в тому числі строк зберігання персональних даних Користувача, не обмежені.

Контактна інформація:

Товариство з обмеженною відповідальністю “СОФТДЕН”

Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1000721020000046893 від 31.08.2021 р.

м. Київ, пр. Перемоги, будинок 91

Email: [email protected]

Телефон: +38 067 007 71 57

Надішліть нам повідомлення

Давайте зробимо щось чудове разом

Натискаючи кнопку "Надіслати повідомлення", ви погоджуєтесь з нашою Політикою конфіденційності, включаючи використання файлів cookie.

Контакти

Не соромтеся зв’язуватися з нами

Підписуйся на нас:

main [email protected]

Ми любимо нашу поштову скриньку - напишіть нам електронного листа.

tel: +38 067 007 71 57
  +38 044 392 71 57

Зателефонуйте нам! Ми завжди раді Вас почути!

Back to top